Problems and prospects of TNC in Ukraine

S. O. Mashhenko, R. A. Alijev
2018 Economic scope  
Мащенко С. О., к.е.н. Алієв Р. А., к.е.н. ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» У статті проаналізовано поняття ТНК та надано його визначення, зроблений висновок, що найбільш вдалим та доречним є визначення, яке надає конференція з торгівлі та розвитку. Названі головна мета, ознаки та головні причини активного розвитку транснаціональних корпорацій. Доведений всеосяжний вплив ТНК на національні економіки завдяки наведеним даним журналу Fоrtиnе та проаналізованій
more » ... роаналізованій сфери діяльності світових транснаціональних корпорацій в світі. Наданий перелік найбілших світових ТНК та сфери їх спеціалізації. Зазначено, що діяльність ТНК зусереджена в основному у сферах виробництва та послуг. Виявлено, що для України найбільш привабливими галузями для ТНК є професійна та науково-технічна діяльність, фінансова, страхова та торговельна сфери й переробна промисловість. Проаналізована географічна специфіка діяльності ТНК на території України та виявлено, що найбільший приток прямих іноземних інвестицій в економіку України йде з країн Європи. Досліджені позитивні та негативні моменти діяльності ТНК на території України та зроблений висновок, що українському уряду необхідно зосередитись на політиці, яка б була спрямована на використання усіх позитивних можливостей від діялності ТНК, а також на нейтралізацію негативних наслідків їх діяльності. Ключові слова: транснаціональна корпорація, глобалізація, прямі іноземні інвестиції, світова економіка, економіка України
doi:10.30838/p.es.2224.290818.45.222 fatcat:xkjkocbpdrejjc3p4373hajy5i