PROVOCĂRI ÎN INDUSTRIA TURISMULUI MEDICAL ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII

Carmen
unpublished
Rezumat: Turismul medical nu reprezintă un concept nou, deşi nu există încă un consens internaţional privind numele acestui fenomen care se manifestă de mii de ani. Este definit prin deplasarea pacienţilor în diferite ţări în scopul obţinerii de îngrijiri şi servicii medicale combinate cu anumite facilităţi turistice. Creşterea fluxului de pacienţi care doresc tratamente în străinătate este un fenomen global, legat de dezvoltarea economică ce generează creşterea veniturilor şi a nivelului de
more » ... i a nivelului de educaţie. La nivel internaţional, turismul medical creşte cu 20% pe an, piaţa mondială a turismului medical la momentul actual fiind estimată a fi de aproximativ 100 miliarde de dolari. Acest studiu încearcă să evidenţieze o analiză conceptuală a turismului medical, modul de orientare a fluxurilor turistice medicale şi principalele destinaţii precum şi propunerea unor strategii de dezvoltare a turismului medical pe baza experienţei câtorva ţări. Cuvinte cheie: turism medical, turist pacient, motivaţii, strategie Clasificare JEL: F68, I15, L83 1. Introducere Termenul de turism medical sună un pic paradoxal, fiind greu de imaginat o apropiere (compatibilitatea) a celor două domenii ale vieţii sociale: turism şi spitalizare. În timp ce turismul este asociat cu destinderea, dezvoltarea şi distracţia, spitalul evocă imagini de constrângeri, suferinţe şi sentimente de neajutorare. Cu toate acestea, în cursul ultimului deceniu s-a înregistrat o intensificare a fluxurilor de călătorii medicale. Faza actuală a turismului medical se caracterizează printr-o abordare industrială în care pacienţii neasiguraţi sau parţial asiguraţi din ţările industrializate caută servicii medicale de calitate la preţuri rezonabile în țările în curs de dezvoltare, fenomen cunoscut sub denumirea de outsourcing medical. Cele mai frecvente servicii medicale solicitate în afara graniţelor includ tratamente dentare, chirurgie cosmetică, chirurgia electivă şi tratamente de fertilitate. Noului concept de turism medical, specific secolului 21 i se adaugă şi alte caracteristici care se referă la: numărul mare de persoane care călătoresc pentru tratament, curse low-cost ce asigură bilete de avion ieftine, extinderea rapidă a internetului ca principală sursă de informaţii, dezvoltarea acestui domeniu atât în sectorul privat cât şi cel public precum şi implicarea guvernelor în promovarea turismului medical, considerându-l ca o potenţială, profitabilă sursă de venituri. 2. Analiza literaturii de specialitate Faţă de alte forme turistice, în care turismul este mai uşor de observat, în cadrul sistemului medical, identificarea funcţiilor turistice este mult mai complicată. Nomenclatoarele folosite în literatura de specialitate definesc turismul medical ca servicii medicale internaţionale ce presupun o călătorie (Fedorov et al., 2009, Cormany și Baloglu, 2010, Crozier și Baylis, 2010), externalizarea peste graniţe a serviciilor medicale (Jones si Keith, 2006), refugiaţii medicali (Milstein și Smith, 2006) şi chiar pelerini biotehnologici (Song, 2010). Deoarece turismul medical are mai multe conotaţii, analiza acestuia este mult mai complexă în comparaţie cu alte forme care au o structură axată numai pe turism. Există
fatcat:llrmzcggmbgkjo5siu4kibsj6m