Applications of mathematics to maritime search

Jinling Wei, Jinming Zhang, Meishuang Dong, Fan Zhang, Yunmo Chen, Sha Jin, Zhike Han
2019 Discrete and Continuous Dynamical Systems. Series S  
doi:10.3934/dcdss.2019064 fatcat:w4tpvwlccvbgrppbnblu42bjsq