Ohar etimologikoa: golde

Jose Ignacio Hualde
2021 Fontes Linguae Vasconum  
Tradizioz pentsatu da golde hitza lat. culter-etik datorrela. Hala ere, EHHEn arazo fonologiko handiak ikusten dira etimologia honetarako eta ondare zaharreko hitza dela proposatzen da (gorri eta gordin hitzen familiakoa). Jatorria ondo zehaztuz gero, hala ere, arazo fonologikoak desagertzen dira. Gaurko bearn. coudre dudarik gabe *kóldrə zaharrago batetik dator eta litekeena da hitz horrek *kóldə aldaera bat izana, gertakaria erregularra baita gaskoiez (ÁLTERU > altre > aute, aude 'beste'; cf.
more » ... baita ere Gerseko gask. coute 'golde'). *kólde hori da euskarak mailegatu zuen hitza. Euskararen barneko soinu aldakuntza bakarra hasierako herskariaren ahostuntzea izan da.
doi:10.35462/flv131.7 fatcat:2blltqj2infx3ezmi6qxt5vo5e