Preservation and management of research data at the Swedish National Data Service [article]

Swedish National Data Service
2021 Zenodo  
Preservation and management of research data at the Swedish National Data Service In the document, the requirements and recommendations can be found for how data and metadata as searchable aspects of SND's research data catalogue should be checked and possibly enhanced. The document covers the checking of data and metadata, along with the legal conditions for sharing data. The document is a part of the SND DAU-handbook. Krav och rekommendationer för data och metadata i SND:s
more » ... g I detta dokument finns krav och rekommendationer för hur data och metadata som ska göras sökbara i SND:s forskningsdatakatalog ska kontrolleras och eventuellt berikas. Dokumentet täcker kontroll av data och metadata samt juridiska förutsättningar för att dela data. Dokumentet ingår i SND:s DAU-handbok.
doi:10.5281/zenodo.6477108 fatcat:mp3tms253vhmhluqajjzvojq5y