Obolevnost in umrljivost šolske mladine v LR Sloveniji

Meta Skrget
1960 Obzornik zdravstvene nege  
da na žalast le v milějših življenje usadna razvajna , za doraščajačega atraka samega. Najzanesljiveje daločima spal, če adpremo trebušna vatlina in pagledamo -da li najde,rno jajčnike ali nekje na razvojni pati zastala moda. To pot maramo ubrati v vseh dvomljivih primerih, če z gatovastja ne maremo določiti spala drugače, to je z dolačanjem spalnih harmanav v seču, ki se pri dečku in deklici značilno izlačajo -drugačni in v drugačni meri. Vendar nas ta način nrj llf:rotavljanju spola večkrat
more » ... nju spola večkrat ne privede do papalne jasnasti. . V splašnem je par: merih, da adredima spal začasno, dakler v dO'b rejših drugatnih spalnih znakav, to je dO'jk in adredima začasna rajši kot maški spal, ta pa 2em pagastnejši in ker je dekliea dO'dabe zarenj . pa sa dečki -dekliški. Tudi daživi »deklica«, I ClV in balečih namigov ter žalitev kakar pa abrat] EantovskO' kakor abratnO', kar je vse važno za ra }vo pačutje in vživetje v stvarnost življenja. Manjši papravki St primerih. Izrazitejša d" napaka, ki prinaša člo-Mislimo, da nam je s temi izvajanji vsaj v neki meri uspela vzbuditi zanimanje za pestra dO'gajanja v svetu tolikanj važnih pabudnikov, ki že zarana in natO' vse življenje v marsičem krajijo našo zla in dobra usada, taka zdravstveno kakar pO'vsem življenjsko. Lepo je, če sestra apazuje in razume, kaj vse z,rnare priroda in kakO'nesrečna se včasih pO'igraz nami samimi ter z ljudmi, ki so nam zaupani v plemenito skrb in nega.
doaj:9777675f348a4c5892b395347325f811 fatcat:4lupjxkfzjfuzgiesk5rlxeh7a