Aporije idejno-teorijskog rada: ideologija kao profesija u Savezu komunista Hrvatske 1970-ih i 1980-ih [chapter]

Tomislav Branđolica
2019 Zbornik Drage Roksandića  
tomislav branđolica hrvatski državni arhiv, Zagreb APORIJE IDEJNO-TEORIJSKOG RADA: IDEOLOGIJA KAO PROFESIJA U saveZu koMunista hrvatske 1970-ih i 1980-ih 1 U ovom će se radu ukazati na trendove i procese koji su označavali kompleks idejno-teorijskog rada u Savezu komunista Hrvatske 1970-ih i 1980-ih. Navedeno razdoblje obilježeno je jačanjem značenja idejno-teorijskog rada u strukturama Partije, kao i naglašenijom prisutnošću ideoloških tema u javnoj sferi. Posebno se obraća pozornost na
more » ... nje i rad idejno-teorijskih centara u hrvatskim regionalnim centrima te na njihovu izdavačku, edukacijsku, teorijsku i opću intelektualnu aktivnost. Razmotrit će se pojava i lik pojedinaca unutar strukture teorijskog rada koji su svojim javnim ili političkim nastupima, odnosno publicističkim prilozima oblikovali javnu praksu koja povezuje ideološki i politički rad. Usto, nastojat će se de nirati elementi svakodnevne prakse rada u ovom dijelu javne sfere socijalističkog društva. Odmakom od promatranja idejno-teorijskog rada, s naglaskom na knjige, članke, istupe ili doprinose pojedinaca, pokušat će se pridonijeti cjelovitijem sagledavanju ove problematike te je uklopiti u širi kontekst naracije o povijesti Saveza komunista Hrvatske.
doi:10.17234/9789531759021.58 fatcat:bsptj6mtunf7th6nqgwv7onfbq