Pharmacological correction of neurogenic lower urinary tract dysfunction in children

T.P. Borysova, T.V. Fedko, T.A. Nikolaenko, M.V. Boyko, O.A. Ostrovskaya, A.V. Obertinsky, K.V. Shevchenko
2020 Zdorovʹe Rebenka  
doi:10.22141/2224-0551.15.3.2020.204550 fatcat:uoklu4daubcspeex2rt6fim2kq