The activity of the Communist Youth Union Members as an Element of the Realisation of the State Terror during the Forced Collectivization

Olena Lysenko, Institute of the History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
2018 Z arhìvìv VUČK, GPU, NKVD, KGB  
Олена ЛИСЕНКО* Діяльність комсомольців як елемент здійснення державного терору під час колективізації сільського господарства У статті на основі опублікованих матеріалів та виявлених архівних документів проаналізована діяльність членів ЛКСМУ під час проведення колективізації. Доведено, що комсомольці були одним з головних виконавців більшовицької аграрної політики. Якщо на початковому етапі комсомольці залучалися для проведення масової агітаційно-роз'яснювальної роботи серед селянства, то під
more » ... с «великого перелому» вони стали ударною силою у проведенні розкуркулювання, усуспільнення, хлібозаготівлі. Зважаючи на тиск очільників Кремля щодо темпів суцільної колективізації республіки, комсомольці активно застосували адміністративний тиск, знущання, катування стосовно односельців, які відмовлялися усуспільнювати майно, виконувати завищенні плани хлібозаготівлі. У суспільній свідомості селян комсомольці асоціювалися із причет-* Лисенко Олена Володимирівна -молодший науковий співробітник відді лу історії державного терору радянської доби Інституту історії України НАН України.
doi:10.15407/vuchk2018.01.119 fatcat:bb5sftm6vzbybhuigx6ucpc7da