Naudotų apgadintų transporto priemonių muitinio vertinimo ypatumai

Monika Baronaitė
2010 Teisė  
Straipsnyje analizuojami naudotų apgadintų transporto priemonių muitinio vertinimo principai, meto­dai, taip pat aplinkybės, kurioms esant tam tikri metodai netaikytini. Taip pat analizuojamas tiek normi­nis, tiek praktinis nagrinėjamo klausimo aspektas, taip pat teisės aktų nuostatos ir jų taikymas vertinami tarptautiniu mastu galiojančių muitinio vertinimo principų kontekste. In this article principles and methods applied for customs valuation of used damaged motor vehicles are analysed,
more » ... ding the circumstances, when separate methods are refused to apply. Relevant legal acts and practical application of them is examined. In addition, legal acts and the application of them are evaluated in the context of internationally acknowledged principles of customs valuation.
doi:10.15388/teise.2010.0.200 fatcat:yvembdvngfgo3lmgqqkrjs24ne