Govor Vele Učke unutar čakavskoga ekavskoga dijalekta

Silvana Vranić
2019 Zbornik Lovranšćine  
The idiom of Vela Učka within the Chakavian-Ekavian Dialect. U radu su analizirane jezične značajke govora Vele Učke zahvaljujući kojima ga se može priključiti hijerarhijski višim sustavima. Položaj se toga dijalekto­loškoga punkta, sjeverozapadno i jugozapadno zaokružena boljunskim tipom središnjega istarskoga poddijalekta čakavskoga ekavskoga dijalekta (jugo­zapadno i istrorumunjskim govorima vlaškoga tipa), a jugoistočno i istoč­no govorima sjeveroistočnoga istarskoga poddijalekta ekavskoga
more » ... ijalekta, odrazio i na jezične osobitosti toga govora. Terenskim je istraživanjem u dva navrata u razmaku od dvadesetak godina potvrđeno da je govor Vele Učke, iako bi teritorijalno pripadao sjeveroistočnomu istarskomu dijalektu, rubni govor boljunskoga tipa središnjega istarskoga poddijalekta ekavskoga dija­lekta čakavskoga narječja.
doaj:1551e9147be942fbb574a96b48f67484 fatcat:z5x2dhtlcrbahh7xuc7rep5u3y