Ukrštene programske spirale socijalne medicine i novog javnog zdravlja - traktat sa namerom

Predrag Dovijanić
2007 Zdravstvena zastita  
doi:10.5937/zz0704005d fatcat:xgsc4zfjd5amvpfljs52e5qkku