Przyczyny nieszczelności rurociągu wody amoniakalnej w obszarze połączeń spawanych

Jerzy Dobosiewicz, Wojciech Brunné
2011 Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review  
Przyczyny nieszczelności rurociągu wody amoniakalnej w obszarze połączeń spawanych causes of pipeline leakage ammonia water near to welded joints Jerzy Dobosiewicz, Wojciech Brunné -Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum", katowice. Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w celu ustalenia przyczyn pękania rurociągu wody amoniakalnej wykonanego ze stali P235GN. Badania wykazały, że przyczyną powstawania pęknięć w pobliżu złączy spawanych jest korozja
more » ... ędzykrystaliczna na skutek działania środowiska agresywnego (siarczek żelazowy). Stwierdzono, że dodatkową przyczyną mógł być brak podgrzewania wstępnego i wyżarzającego połączeń spawanych.
doi:10.26628/ps.v83i7.530 fatcat:q4c4wef2tfayvb2vnkmnwaiila