Old Turkic Word Formation Üzerine Notlar

Talat Tekin
1993 Dilbilim Araştırmaları Dergisi  
Burada sözünü edeceğimiz kitap Eski Türkçede söz yapımını ayrıntılı olarak ele alan iki ciltlik çok geniş kapsamlı bir yapıttır.1 Birinci ciltte adlardan ve eylemlerden türeme adlar ele alınmış, ikinci ciltte de adlardan ve eylemlerden türeme eylemlerin yapısı incelenmiştir. Yapıtın ikinci cildi, aslında, araştırıcının Voice and Case in Old Turkish adlı yayımlanmamış doktorluk tezinin (Hebrew University, Jerusalem 1976) gözden geçirilmiş ve geliştirilmiş biçimidir.
doaj:68116815c963455183358d34eee0173a fatcat:fh4aplpz3vbxlhawcjq6od3ofi