LEGAL BASIS FOR INSTITUTIONAL MECHANISM OF TAXATION SPHERE FUNCTIONALITY: NATIONAL ASPECT

Ia. Ianushevych
2020 "International Humanitarian University Herald. Jurisprudence"  
Янушевич Я. В., кандидат економічних наук ПРАВОВА ОСНОВА ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ОПОДАТКУВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ Анотація. Статтю присвячено дослідженню правової основи інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування в Україні на національному рівні. Акцентовано увагу на тому, що правова основа інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування є змістово спрямованою на функціонування суб'єктів публічного адміністрування, яких наділено владними
more » ... ями у сфері податкових правовідносин. Встановлено, що суб'єкт публічної адміністрації, функціонування якого є змістовим елементом інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування, є носієм владних повноважень щодо здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності та надання адміністративних послуг під час адміністрування податків, зборів та інших обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів, а також до публічних цільових фондів. Визначено, що інституційний механізм забезпечення сфери оподаткування включає таких суб'єктів публічної адміністрації: а) органи державної виконавчої влади, до яких віднесено Кабінет Міністрів України, центральні та місцеві органи виконавчої влади, які здійснюють повноваження у сфері оподаткування; б) органи місцевого самоврядування, яких представлено сільськими, селищними, міськими радами та радами об'єднаних територіальних громад; в) суб'єктів делегованих повноважень, що є інститутами громадянського суспільства; г) суб'єктів, яких не віднесено до органів державної виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, але яких наділено окремими повноваженнями щодо забезпечення управлінського впливу в означеній сфері, як-от Верховна Рада України, Президент України, Національний банк України, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, військово-цивільні адміністрації тощо. Встановлено, що правова основа функціонування суб'єктів публічної адміністрації, яких наділено владними повноваженнями у сфері оподаткування, складається із сукупності правових норм, якими: а) реґламентовано статус суб'єктів публічної адміністрації; б) закріплено компетенцію уповноважених суб'єктів у податкових правовідносинах; в) визначено умови притягнення до відповідальності суб'єктів публічної адміністрації. Ключові слова: інституційний механізм, норма права, правова основа, суб'єкт публічної адміністрації, сфера оподаткування.
doi:10.32841/2307-1745.2020.47-1.37 fatcat:rmgjcsxru5f3npo7y4socvifa4