La conversa i la interacció entre iguals : dues experiències d'aula

Teresa Calveras i Barniol, Montse Padern, Rosa M. Tarín
2010 Ciències: revista del professorat de ciències de Primària i Secundària  
Es presenten fragments de dues experiències didàctiques portades a terme durant el curs 2008-2009 a les etapes d'educació infantil i primària. Aquestes experiències han estat ideades i preparades en grup, experimentades i revisades posteriorment. L'article es centra en els aspectes relacionats amb la interacció entre iguals i en l'organització i gestió d'aula que potencien aquesta interacció. Paraules clau: model d'ésser viu, conversa, gestió d'aula, treball cooperatiu, interacció entre iguals
more » ... er què afavorir la interacció entre iguals a l'aula?
doi:10.5565/rev/ciencies.160 fatcat:xzqytvvw45hhnhn5bp3qyfisey