"Kim przez swe życie stajemy się dla innych". Myślenie i miłość, filozofia i polityka w życiu Hannah Arendt i Martina Heideggera

Jacek Grzybowski
2016 Roczniki Filozoficzne  
doi:10.18290/rf.2016.64.3-4 fatcat:ddp4sltzrvahninhodw2f3tmnu