Analiza geografică orientată-obiect pentru cartografierea digitală a solurilor în sud-vestul României

Facultatea De Chimie, Geografie Departamentul, D Geografie
unpublished
"Munceşte pentru a deveni, nu pentru a obţine." Confucius CUVÂNT ÎNAINTE Prezenta teză propune o nouă metodă de cartografiere digitală a solurilor, demonstrând că aceasta reprezintă o alternativă viabilă la procedurile convenţionale, dar şi la procedurile digitale existente de cartografiere a solurilor, fapt demonstrat în predicţia tipurilor şi subtipurilor de sol la scară mare, dar şi în modelarea hărţilor tipurilor de sol la scară mijlocie şi mică. După analiza detaliată a cercetărilor
more » ... cercetărilor publicate în acest domeniu, subliniem noutatea acestei abordări de cartografiere a solurilor, nu doar la nivel naţional, ci şi internaţional. Această teză se adresează cercetătorilor din domeniu şi organismelor abilitate de cartografiere a solurilor, şi poate reprezenta o iniţiativă în sensul aplicării operaţionale a metodelor digitale pentru cartografierea solurilor. De asemenea, teza se adresează cadrelor didactice şi studenţilor, ca un exemplu de aplicare a sistemelor informatice geografice şi a teledetecţiei pentru cartografierea elementelor naturale, în acest caz fiind vorba de sol. Teza este structurată în trei părţi şi şapte capitole, prima parte tratând aspecte teoretico-metodologice şi conţinând primele două capitole, introducerea şi prezentarea metodologiei orientată-obiect de clasificare a tipurilor de sol utilizând Random forests. Partea a doua prezintă studiile de caz şi este constituită din trei capitole, fiecare ilustrând aplicarea metodologiei prezentate în capitolul 2, la o anumită scară de lucru (scară mică, mijlocie şi mare). Partea a treia este constituită din capitolele finale ale tezei şi anume discuţiile şi concluziile. Teza are 192 de pagini, cuprinde 50 de figuri, 37 de tabele şi 363 de referinţe bibliografice.
fatcat:tue4r5eeozal5kasoanj53pjxm