Päätoimittaja / Managing Editor Tämän numeron vastaavat toimittajat / Managing editors of this issue Toimitussihteeri / Editorial Assistant Ulkoasu ja taitto / Design and Layout Painopaikka ja-aika / Printed by Metamorfoosi (kuva: Lauri Toivio) Musiikkikasvatus The Finnish Journal of Music Education (FJME) Contents / Sisällys Articles / Artikkelit

Julkaisijat Publishers, Suomen Tutkimusseura, Heidi Westerlund, Sibelius-Akatemia, Sibelius Academy, Randall Everett, Allsup, Nathaniel Olson, Marja Heimonen, Sibelius-Akatemia, Sibelius Academy, Lauri Toivio (+5 others)
2010 The Finnish Journal of Music Education (FJME) Vsk   unpublished
fatcat:grcofldu5zgx5bb6ezswqsismu