The Container Shipping Alliances and their Arrival in the Adriatic Ports (Koper, Rijeka, Trieste And Venice)
Savez kontejnerskih brodara i dolasci brodova u Jadranske luke (Koper, Rijeka, Trst i Venecija)

Boštjan Saje
2016 Naše More (Dubrovnik)  
Sažetak U ovom radu obradit će se prikaz brodarskih saveza s njihovim dolascima u jadranske luke. Prikazat će se usluge, tranzitni raspored dolazaka i rotacije svih saveza koji plove prema jadranskim lukama. Rad ukratko prikazuje i povijest nastajanja P3 mreže te nastanak ostalih saveza, kada je MOFCOM odlučio da se P3 mreža neće odobriti. Summary The representation of the shipping alliances with their arrival in the Adriatic ports will be analysed in the paper. The services, transit schedule
more » ... rivals and rotation of alliances which sail in the Adriatic ports will be shown. The work presents a brief history of the formation of the P3 network along with other alliances when MOFCOM decided not to approve the P3 network.
doi:10.17818/nm/2016/2.11 fatcat:7pb4g6epgvejnlmw67nlgoqf2u