Contribution to the knowledge on distribution of water boatmen (Heteroptera: Corixidae) in Turkey
Türkiye Corixidae (Heteroptera: Corixidae) dağılım bilgilerine katkılar

Esat Tarık Topkara
2013 Su Ürünleri Dergisi  
Özet: Türkiye'nin batısındaki 35 farklı lokaliteden toplanan Corixidae örnekleri sistematik açıdan değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, üç altfamilyaya (Micronectinae, Cymatiainae, Corixinae) ait 11 tür ve 2 alttüre dahil toplam 3222 birey incelenmiştir. Yedi tür ve iki alttür araştırma bölgesindeki bazı lokaliteler için ilk kez tespit edilmiştir. Abstract: In this study, Corixidae samples were collected from 35 different aquatic localities in Western Turkey and evaluated systematically. As
more » ... systematically. As a result of the study, 3222 individuals were found, and 11 species and 2 subspecies belong to 3 subfamilies (Micronectinae, Cymatiainae, Corixinae) were identified in the laboratory. 7 species and 2 subspecies have been reported for the first time for some of the localities in the study area.
doi:10.12714/egejfas.2013.30.1.03 fatcat:4it7rnyjazflhl566suewwotea