The estimation of body weight from body measurements of Travnik Pramenka sheep in the area of Bilogora, Croatia
Procjena tjelesne mase ovaca travničke pramenke na osnovu njihovih tjelesnih mjera na području Bilogore, Hrvatska

Josip Novoselec, Ivica Gregurinčić, Željka Klir, Boro Mioč, Ivan Širić, Valentino Držaić, Zvonko Antunović
2020 Journal of Central European Agriculture  
The aim of present research was to establish the relationship between live body weight and some body measurements in Travnik sheep as a step towards establishing prediction equations to estimate live body weight of sheep under field conditions without using weighing scales. The research was conducted on the family farm "Aščić" from Velika Peratovica in the Bilogora area. The body measures from which the indices of physical development were calculated were taken from 39 sheep. The sheep in the
more » ... esent research had more modest body measurements and body weight than the desirable measures and weights listed in the Sheep Breeding Program in the Republic of Croatia, which is most likely due to the way they were kept, nutrition and their production status. Correlation analysis between individual body measures and sheep weights revealed the strongest and significantly positive correlation (P<0.05) for the width of the chest (0.81). The regression analysis determined the equations for estimating the body weight of the sheep as a dependent variable and determined the coefficients of determination. The highest value of the coefficient of determination of 0.86 was determined when all variables (body measures) were included in the equation. The best prediction equation for predicting the body weight from body measurements is by including the chest width variable alone in the equation Y = -7.303 + 2.955 x C.W. Chest width is the best predictor for the estimation body weight of Travnik sheep and this alone contribute 65% variation in the body weight of adult Travnik sheep. SAŽETAK Cilj ovoga istraživanja bio je utvrđivanje veze između tjelesne mase i tjelesnih mjera ovaca travničke pramenke te jednadžba predviđanja u procjeni njihove tjelesne bez upotrebe stočne vage. Istraživanje je provedeno na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu "Aščić" iz Velike Peratovice na području Bilogore. Tjelesne mjere iz kojih su izračunati indeksi tjelesne razvijenosti uzete su od 39 ovaca. Ovce u predmetnom istraživanju imale su, skromnije tjelesne mjere i tjelesnu masu u odnosu na poželjne mjere navedene u Programu uzgoja ovaca u Republici Hrvatskoj, što je najvjerojatnije posljedica načina držanja, hranidbe i proizvodnog statusa. Analizom korelacije između pojedinih tjelesnih mjera i mase ovaca utvrđena je najjača i značajno (P<0,05) pozitivna korelacija za širinu prsa (0,81). Regresijskom analizom utvrđene su
doi:10.5513/jcea01/21.2.2667 fatcat:jwxdbzqk6fdtlep6bhjbx5eboa