La semiótica del género conferencial para la comunicación educativa

Tatiana Sorókina
2014 unpublished
The changes that our society is going through nowadays, brought about by its dynamic relationship with science and technology, requires a new philosophy, a new ethic, a new symbolic universe, in order to understand this dynamism and above all to intervene in the direction in which science is leading society. This paper offers a new view of science and ethics based on the Philosophy of Organism. Based on this philosophy, ethics necessarily focuses on the rational subject; action constitutes its
more » ... eing and its environment. This article emphasises the powerful influence of science and technology in forming our current society, and the need to direct its development. The importance of nanoscience and nanotechnologies are mentioned as an important factor in determining the current changes in our society, and we postulate the urgent intervention of society in order to direct them based on a philosophical reflection. Resum En aquest treball s'explica, de forma molt concreta, que les conferències, particularment en l'àmbit acadèmic i educatiu, pertanyen a un gènere que cal analitzar des d'una perspectiva semiòtica. Això és degut a la complexitat del gènere que s'evidencia tant pel que fa a l'organització textual com a l'exposició, o el que és el mateix: l'acció conferencial. Al mateix temps, els recursos tecnològics (cibernètics) que s'utilitzen àmpliament a les presentacions, també mostren la complexitat del gènere. S'arriba a la conclusió que sense un coneixement sobre la complexitat semiòtica i tecnològica de la conferència, el disseny i la realització d'aquesta no compleix les expectatives del conferenciant ni del públic, siguin aquests participants en l'acció conferencial científics o educadors.
fatcat:aolfvvszw5ehfisqynxhy245va