Thick-film Gas Sensor for City Gas

Shinji KANEFUSA, Masayoshi NITTA, Miyoshi HARADOME
1980 NIPPON KAGAKU KAISHI  
doi:10.1246/nikkashi.1980.1591 fatcat:6urbfdogirawpk2amf236jrgku