Economische Kronijk

1859 De Economist  
Fral'tkrijk. De kwe,~tii~n dot schaah'cgten op graan, en verligting van her pv,~hibmcf-bcschcrmend stelseI, zijn in Frankrijk, nevens al dc oor]ogsbercidsclen, wedevom aaa de ordc. Wat de sehaalregten betreft, men weet datdie thansnogzijn opgeheven, of.ch.on in her vorige jaar de kansvan wederinv.erzee,'groot was.(Verg.
doi:10.1007/bf02208947 fatcat:qssy46c5v5fb3exmizrtmbbtbq