De plicht van den accountant tot geheimhouding

Ch. Hageman, D. Nije, F. Haarbosch, W. P. Den Turk
1940 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
will is op te nemen als Capital Surplus of Surplus Arising from Consolidation. r>) N aast de methode om de algebraïsche som van alle good willposten te nemen onderscheidt N e w l o v e ö) nog:
doi:10.5117/mab.17.21143 fatcat:ib54xnduvray3fhkrrkelhsv5y