COVID-19 Salgını ve Çocuk Psikolojisi

Cemaliye DİREKTÖR
2021 Psikiyatride Guncel Yaklasimlar  
Öz Dünya'yı etkisi altına alan COVID-19 salgını süresince hem fizyolojik hem de psikososyal riskler, bireylerin yaşamını olumsuz yönde etkilemiştir. Ülkeler sınırlarını kapatırken salgını kontrol altına almak amacıyla evde kalma kampanyalarını düzenlemiştir. Toplu alanlar arasında bulunan okul, park, spor salonları gibi çocukların yaşamında önemli yer tutan birimlerin kapanması çocuklarda kaygı, travma, depresyon gibi psikolojik sorunların daha sık gözlenmesine; yüz yüze eğitim yerine uzaktan
more » ... itime geçilmesi ile de hem eğitime ulaşımda sorunlara hem de uyum sağlama sürecinde sorun yaşadıkları belirlenmiştir. Bu süreçte çocuk ve ergen ruh sağlığı sürecinde de aksamalar olmuştur. Salgınla birlikte çevrim içi psikoterapi kullanımı da artmıştır. Psikolojik hizmetlerin çevrim içi ortama aktarılması ile yaşanan zorluklar olduğu gözlenmiştir. Ancak çocuklarla dans ve sanat terapisinin çevrim içi sürdürülmesinin etkili olduğu belirlenmiştir. Bu makalede salgın sürecinde çocukların yaşadıkları sorunlar, eğitim ve psikoterapideki değişimler tartışılmıştır. Anahtar sözcükler: Çocuk psikolojisi, eğitim, salgın Abstract During the COVID-19 epidemic, which affected the world, both physiological and psychosocial risks negatively have been affected the lives of individuals. As countries closed their borders, they have been organized stay-at-home campaigns to control the pandemic. The closure of the units that have an important place in children's lives such as schools, parks, sports halls among the public areas, causing psychological problems such as anxiety, trauma and depression to be observed more frequently in children; It was determined that they faced problems in both access to education and the adaptation process with the transition to distance education instead of face-to-face education. With the pandemic, the use of online psychotherapy has also increased. It has been observed that there are difficulties in transferring psychological services to the online environment. However it has been determined that maintaining dance and art therapy online with children has been found to be effective. In this article, the problems experienced by children during the epidemic process and the changes in education and psychotherapy are discussed.
doi:10.18863/pgy.877883 fatcat:dnrcooaj7zgazddvjle5margbe