Fenomenul digital: literatura între criză și conceptualizare

Gotca Rodica
2021 Zenodo  
Inovația în domeniul literaturii a făcut să se simtă necesitatea de înnoire a instrumentarului din domeniul criticii și teoriei literare. Dificultatea a apărut deja la etapa de definire a noului concept de literatură, a cărei depășire ar putea constitui un teren potrivit pentru teoretizarea fenomenului literar digital. În acest articol ne propunem prezentarea unei serii de definiții ale conceptului tradițional de literatură emise de teoreticieni precum R. Wellek, A. Warrenn, T. Eagleton, J.
more » ... er, A. Marino, Gh. Crăciun, cu scopul de a accede la definirea conceptului contemporan de literatură digitală, prezentat de E. Aarseth, I. Berszán, Ph. Bootz, R. și C. Ghiță, L. Malomfălean, M. Ursa și A. Vuillemin. Definițiile tradiționale creează fundalul pe care se va înfăptui teoretizarea literaturii digitale, a textului ergodic manifestat în spațiul literar în ultimele decenii. Perspectiva istorică abordată facilitează stabilirea unui traseu de evoluție a conceptului de literatură și definirea adecvată a noilor forme literare. În baza definițiilor tradiționale, se conturează una a literaturii digitale, cybernetice care introduce tipuri noi de texte: hypertextul, intertextul, cubertextul și textul ergodic- ca un termen integrator pentru acestea. În epoca digitalismului literatura nu demisionează, iar criza se arată a fi un pretext în manifestarea noii literaturi.
doi:10.5281/zenodo.4743428 fatcat:mltt55if7jcddf2jm7ncfsykqe