Bullying in schools − The educator's role

Elza Venter, Elize C. Du Plessis
2012 Koers : Bulletin for Christian Scholarship  
Hierdie artikel is 'n verdere ontwikkeling van 'n voordrag gelewer by die Koers-75 Konferensie oor 'Worldview and Education' in Potchefstroom, Suid-Afrika, vanaf 30 Mei tot 02 Junie 2011.
doi:10.4102/koers.v77i1.34 fatcat:7nvtqm22krbrvfcrkywhuxb3ei