Młodzi Polacy wobec ryzyka starości

Robert Marczak
2020 Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne  
Według badania ilościowego Instytutu Spraw Publicznych oraz Millward Brown z 2016 roku, zatytułowanego "Wiedza i postawy wobec ubezpieczeń społecznych", młody wiek jest istotną cechą towarzyszącą niskiemu poziomowi wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. W artykule poddano analizie odpowiedzi biorących w niniejszym badaniu osób w wieku 15–24 lata, w których odwołują się do postaw wobec ryzyka starości. Opracowanie wieńczą rozważania na temat potrzeby przeprowadzenia interdyscyplinarnych badań na
more » ... emat skutecznego podnoszenia poziomu świadomości ryzyka ubezpieczeniowego wśród młodej części polskiego społeczeństwa.
doi:10.19195/1733-5779.33.20 fatcat:hqw6hhajqnb55osgpyqkbvzxw4