Dataspillavhengighet – en oversikt over utbredelse, måling, korrelater, og behandling

Kristin Huang, Ståle Pallesen, Rune Aune Mentzoni, Daniel Hanss, Cecilie Schou Andreassen, Helge Molde
2016 Tidsskrift for Ungdomsforskning  
I forskningsmiljøene har det vært diskutert hvorvidt dataspillavhengighet (overdreven og tvangspreget dataspilling) er et nyttig begrep, hvordan det skal defineres og hva slags forklaringsmodeller som er mest passende. Per dags dato finnes det ingen standardisert mål for dataspillavhengighet, noe som har ført til at estimater for utbredelse av problemet er varierende. Studier av utbredelses viser at unge menn er overrepresentert blant de avhengige. Forskning indikerer at lav selvfølelse, lav
more » ... selvfølelse, lav sosial kompetanse, ensomhet og impulsivitet predikerer dataspillavhengighet. Ensomhet, sosial angst og depresjon ser ut til å være konsekvenser. Hittil har det vært publisert få behandlingsstudier. Forslag til videre forskning diskuteres.
doaj:97d290a835e54d80836fd296474dfc2f fatcat:5pqxvpomm5arxdby3l54me5e4e