Integracija vještačke inteligencije u Industriji 4.0: izazovi, paradigme i aplikacije

Lejla Banjanović-Mehmedović, Jasmin Jahić
2022 Aplikacija industrije 4.0 – prilika za novi iskorak u svim industrijskim granama / Application of Industry 4.0 – an opportunity for a new step forward in all industrial branches   unpublished
Vještačka inteligencija (VI) je veoma disruptivna tehnologija, koja u kombinaciji sa snažnim hardverom za procesiranje otvara mogućnosti za opšti napredak u industriji. Postoji hitna potreba za sistemskim razvojem i implementacijom VI radi njenog učinka u industrijskim sistemima, posebno u četvrtoj industrijskoj revoluciji (Industrija 4.0). Tržišni subjekti koji ne usvoje VI neće biti u mogućnostiodržati svoju konkurentnost na tržištu. Ova publikacija pruža uvid u glavne paradigme VI korištene
more » ... Industriji 4.0, stavljajući naglasak na ključne digitalne tehnologije i njihove izazove. Pored toga, u ovoj publikaciji smo napravili pregled trenutnog stanja u VI, te pregled najvažnijih algoritama korištenih u Industriji 4.0. Pored navedenih tema, u ovoj publikaciji diskutujemo i o trendovima vezanim za usvajanje VI u kontekstu ugradbenih aplikacija i softverskih arhitektura uopšteno.
doi:10.5644/pi2022.202.07 fatcat:ks6zwdhefre2tegjtoah7vwkeu