Κοινωνικές ανισότητες στην κατανομή του κοινωνικού κεφαλαίου χρηστών και μη χρηστών διαδικτύου

Apostolos Linardis, George Fragoulis
2021 Greek Review of Social Research  
Το παρόν άρθρο ασχολείται με τη διερεύνηση δύο διαστάσεων του κοινωνικού κεφαλαίου, συγκεκριμένα την κοινωνική εμπιστοσύνη και τα άτυπα δίκτυα χρηστών και μη χρηστών διαδικτύου. Για τον σκοπό αυτό, αξιοποιούνται εμπειρικά δεδομένα από το τρίτο κύμα της έρευνας World Internet Project (WIP) που διεξήχθη το 2019. Από τα εμπειρικά δεδομένα προκύπτει ότι οι χρήστες διαδικτύου διαθέτουν μεγαλύτερο απόθεμα κοινωνικού κεφαλαίου από τους μη χρήστες, τόσο ως προς τις διαστάσεις που αφορούν την κοινωνική
more » ... μπιστοσύνη όσο και ως προς αυτές που αφορούν τα άτυπα δίκτυα. Αποδεικνύεται όμως ότι η χρήση διαδικτύου δεν συνδέεται άμεσα με τους περισσότερους ενδείκτες κοινωνικού κεφαλαίου. Η χρήση του διαδικτύου συσχετίζεται με κοινωνικο-οικονομικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά, τα οποία διακρίνουν τους χρήστες διαδικτύου από τους μη χρήστες και τα οποία εντέλει είναι αυτά που διαφοροποιούν την κατανομή του κοινωνικού κεφαλαίου.
doi:10.12681/grsr.25951 fatcat:rtvqkuev7bfchdfyaybwhh74uy