ASPECTE PROBLEMATICE PRIVIND TERMENUL DE PRESCRIPȚIE PENTRU INFRACȚIUNILE LEGATE DE INSOLVABILITATE

Serghei PALMA
2018 Studia Universitatis Moldaviae: Stiinte Sociale  
Termenul de prescripție constituie un factor important la care urmează de atras atenția la analiza infracțiunilor de insolvabilitate intenționată și de insolvabilitate fictivă. Expirarea termenului de prescripție ca efect al omisiunii consta­tării faptei prejudiciabile și, respectiv, urmăririi și judecării făptuitorului în perioada stabilită de legea penală duce la liberarea persoanei de răspundere penală. Din aceste rațiuni, se impun eforturi susținute în vederea simplificării proce­durii și
more » ... terminării momentelor importante asupra cărora urmează de atras atenția la desfășurărea urmăririi penale și la judecarea cauzelor de insolvabilitate intenționată și de insolvabilitate fictivă. Identificarea temeiurilor care duc la expi­rarea termenului de prescripție și treptat la omisiunea tragerii la răspundere penală constituie un element important în vederea tragerii la răspundere a persoanelor vinovate și apărării drepturilor creditorilor în procesul de insolvabilitate.THE PROBLEMATIC ASPECTS REGARDING THE PRESCRIPTION TERM FOR THE CRIMES RELATED TO INSOLVENCYThe prescription period represents an important factor which should be highlighted in the process of analyzing deliberate insolvency crimes and fictitious insolvency crimes. The expiration of the prescription period as consequence of the omission of the prejudicial act and, namely, prosecution and trial of the perpetrator in the established period of time by the penal law, leads to the release of the person from the criminal liability. From these perspectives, sustained efforts are required to simplify the procedure and to determine the important moments which should be brought under the spotlight in the process of criminal prosecution and trial of the causes of deliberate insolvency crimes and fictitious insolvency crimes. Identifying the grounds that lead to the expiration of the prescription period, and gradually to the omission of the criminal liability, represents an important element for putting the guilty persons under the [...]
doaj:db22c46fe73c47cabcc2343a786bde28 fatcat:tlvkwaqe4ffhncw7cba6r4esma