Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja Nr 4(56) 2011 MARZENNA CYZMAN

Mikołaja Uniwersytet, Kopernika
unpublished
Czego jeszcze nie wiemy o nauczaniu literatury polskiej? Tekst literacki na lekcji języka polskiego jako obcego Nauczanie języka polskiego jako obcego przeżywa obecnie renesans. Do takiego stwierdzenia upoważnia coraz większa liczba coraz lepszych podręczników, tworzo-nych w oparciu o podejście komunikacyjne (Serafin, Achtelik 2005; Ciechorska 2001; Janowska, Pastuchowa 2003; Małolepsza, Szymkiewicz 2006; Stempek, Stelmach, Dawidek, Szymkiewicz 2010), coraz większa liczba opracowań
more » ... w któ-rych usiłuje się opisać specyfikę nauczania naszego języka (Lipińska, Seretny 2005; Seretny 2006, s. 131-154) i coraz większa liczba jednostek, nie tylko uniwersyteckich, które oferują kursy dla obcokrajowców i studia podyplomowe z nauczania polskiego jako obcego. Tak intensywny jego rozwój w ostatnich latach jest związany oczywiście z tym, że w 2000 r. Polska została członkiem Association of Language Testers in Europe (ALTE). Od tej pory testy sprawdzające znajomość polszczyzny muszą od-powiadać standardom europejskim, a proces nauczania naszego języka powinien być zgodny z wymogami europejskimi. Te czysto formalne względy nie spowodowałyby jednak aż tak intensywnego rozwoju metodyki nauczania języka polskiego jako obce-go, gdyby nie coraz większa liczba cudzoziemców nie tylko odwiedzających nasz kraj, ale i podejmujących tu pracę lub naukę. Na lekcjach języka polskiego stosuje się najnowocześniejsze techniki nauczania w ramach podejścia komunikacyjnego, co gwarantuje bardziej efektywną naukę naszego-nie bójmy się tego powiedzieć w na-dziei, że cudzoziemcy tego nie usłyszą-bardzo trudnego fleksyjnego języka. Jest jednak pewien obszar jedynie w niewielkim stopniu zagospodarowany przez badaczy. Chociaż bowiem obserwujemy coraz więcej interesujących propozycji dotyczących
fatcat:tskjotavqvak7ithqyrkiu637y