Data som krumtap i velfærdsudvikling

Astrid Andersen
2016
Der er brug for formidling af data og evidens i det postfaktuelle samfund. Data udgør en modpol til den politiske virkelighed, hvor alt er relativt, og hvor data overses som basis for argumentation. Samtidig vil kommunerne få svært ved at overleve som rentable virksomheder, hvis man ikke bruger data og datadreven innovation. At overleve og udvikle sig som kommune vil i fremtiden kræve at strategiske beslutninger træffes på baggrund af data – og kræver derfor også at ledelsen viser interesse for
more » ... brug af disse data. Derfor er det vigtigt at få kommunikeret og formidlet de data og den ledelsesinformation, som (bør) ligge til grund for mange af de beslutninger, der bliver truffet. Formidlingen af disse data er en nødvendighed og et vilkår for at (for)blive en datadreven virksomhed i et politisk styret samfund – og i særdeleshed kan det gøre stor nytte i bevægelsen mod det postfaktuelle samfund.
doi:10.5278/ojs.perspektiv.v15i28.1605 fatcat:33os3ckrbzccvbez37jjms4onq