"Ily intézködések mellett immár nem lesz szükség állandó katonaságra, 's mégis lesz elég jó katona" : A katonapolgár ideája Sasku Károly republikánus érvelésében

Attila Gődér
2021 Lélektan és hadviselés  
Lektorok: Velkey Ferenc (habil.PhD) Debreceni Egyetem Mező Ferenc (PhD) Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ...és további két anonim lektor Absztrakt A tanulmány a reformkor egyik kevéssé ismert szerzőjének, Sasku Károlynak a politikai témájú műveinek eszmetörténeti elemzésével foglalkozik. Sasku Károly korának egyik igen művelt és sokoldalú karaktere volt. Volt mérnök, ügyvéd, filozófus, nyelvész. Kalandos élete születési helyéről, Felsőbányáról előbb Debrecenbe, majd a fővárosba sodorta, ahol
more » ... általam vizsgált műveit is alkotta. Ezekben arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen módszerrel érhető el az emberiség legnagyobb részének legnagyobb boldogságának megteremtése. A kérdésre alapvetően republikánus választ ad: olyan közösségi kereteket kell létrehozni, melyben az egyén szabadsága biztosított, boldogságkeresését sem polgártársai, sem az állam nem hátráltathatják. Ebben a konstrukcióban kitüntetett szerep jut a katonapolgárnak, aki önfeláldozóan védi hazáját. A tanulmány az eszmetörténeti áttekintés mellett ennek a katonapolgárnak ideájának a részletesebb kibontására törekszik. Abstract "
doi:10.35404/lh.2021.1.69 fatcat:oo5sjhqi7rantdhcf47v5van5u