Bernardette Ludwig, "Wiping the Refugee Dust from My Feet": Advantages and Burdens of Refugee Status and the Refugee Label ("Strząsnąć uchodźczy pył ze swych stóp". Korzyści i obciążenia związane ze statusem i etykietą uchodźcy), "International Migration"2016, vol. 54, iss. 1 (opr. Agnieszka Narożniak)

Agnieszka Narożniak
2018 Studia Prawa Publicznego  
Bernardette Ludwig, "Wiping the Refugee Dust from My Feet": Advantages and Burdens of Refugee Status and the Refugee Label ("Strząsnąć uchodźczy pył ze swych stóp". Korzyści i obciążenia związane ze statusem i etykietą uchodźcy), "International Migration"2016, vol. 54, iss. 1 (opr. Agnieszka Narożniak)
doi:10.14746/spp.2017.4.20.11 fatcat:ppmvekcvnrh35iuvwcu2m7wk6q