СHARACTERISTIC OF THE ANATOMICAL STRUCTURE OF THE ASIMINA TRILOBA L
АНАТОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЗИМІНИ ТРИЛОПАТЕВОЇ (ASIMINA TRILOBA L.)

Saldetska A.O., Pavlov V.V ., Pavlova N.R.
2019 Prirodničij alʹmanah. Serìâ: Bìologìčnì nauki  
Об'єкт дослідження -A. triloba L. -реліктовий Північноамериканський вид, представник дольодовикової флори, що зберігся з часів міоцену. Природний ареал знаходиться на території північно східної Америки, простягається з південної Канади до штатів Техас, Джорджія та Флорида. Як інвазійний вид A. triloba зростає у Франції, Італії, Іспанії, Японії, середній смузі Росії. Азиміна є тіневитривалою, світлолюбною рослиною. На півдні України досліджувались особливості його господарського використання.
more » ... го використання. Морфологічна характеристика виду виконана за методикою школи І.Г. і Т.І. Серебрякових. Матеріали для дослідження зібрані в Ботанічному саду Херсонського державного університету в 2013-2017 роках. Для детального вивчення анатомічної будови завжди брали фрагменти стебла в середніх їх частинах. Мікропрепарати одно-дворічних пагонів виготовляли за загальноприйнятими методиками. Готові постійні мікропрепарати фотографували при збільшенні мікроскопа (об'єктив 8, окуляр 15). Деталі зрізів вивчали за допомогою мікроскопа MiсroMed 2. Вимірювання проведено з точністю 5 мкм. Фотографії зроблені за допомогою мікроскопічної цифрової камери «Levenhuk C510NG». Наведенні в статті фотографії є авторськими. Анатомічна будова стебла A. triloba непучкового типу і має ряд спільних ознак для стебел деревних рослин: первинна ксилема без чіткої межі переходить у вторинну ксилему; у всіх зонах стебла добре розвинені механічні тканини (пластинчаста коленхіма, луб'яні волокна і волокна лібриформа) і запасаюча паренхіма (первинної кори, перициклічної зони, флоеми, серцевинних променів, контактна паренхіма із судинами і периферична частина паренхіми серцевини). Особливості анатомічної будови стебла A. triloba: перидерма субепідермальна, сочевички підняті над покривними тканинами, в перимедулярній зоні домінують склеренхімні волокна, у флоемній чітко виражені трикутні і трапецієвидні ділянки, в яких чергуються чіткі паралельні ряди твердого і м'якого луба, тоді як у більшості деревних дводольних рослин помірної зони ділянки твердого і м'якого луба розміщені мозаїчно.
doi:10.32999/ksu2524-0838/2019-26-12 fatcat:es56zg5wmjfddipjplcxksphiq