TARİHSEL FİYATLARIN ELDE EDİLMESİ VE ENDEKSLEMELER KONUSUNDA BAZI NOTLAR

Kayhan ORBAY
2008 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi  
Özet Tarihsel fiyat araştırmaları, iktisadi ve sosyal tarih yazımını destekleyen verileri ortaya çıkartan önemli bir çalışma alanıdır. Fiyat verilerini elde ettiğimiz en önemli arşiv malzemelerinden biri vakıf muhasebe defterleridir. Bu yazı, fiyat verilerinin muhasebe defterlerinden çıkarılması ve değerlendirilmesi sürecine bakmakta ve endeksler oluşturulması konusunda bazı sorunlara, sınırlılıklara ve verilerin güvenilirliği meselesine değinmekte, böylece fiyat verilerini çıkaracak ve
more » ... direcek olan iktisat tarihçileri ve tarihçilere yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Abstract Studies on historical prices provide a significant research field and reveal the data which support the economic and social history. In the case of early modern Ottoman history, one of the richest archival sources to obtain historical price data is the waqf account books. The present article deals with the reliability of the price data and looks at some drawbacks and limitations of the price data extracted from the waqf account books.
doi:10.1501/dtcfder_0000001185 fatcat:ijtirai6yzgr7iam2azqnkltcm