De la pràctica transmèdia al disseny transmèdia. El paper del disseny en el desenvolupament dels projectes transmèdia

Mariana Ciancia
2019 Temes de Disseny  
Lluny d'emprar el terme transmèdia com un simple adjectiu que pot qualificar a certs substantius, actualment es pot considerar la transmedialitat com una veritable manera d'executar projectes abordant la complexitat de l'escenari mediàtic contemporani. L'objectiu d'aquest treball és definir la disciplina de Disseny Transmèdia mitjançant la descripció de les activitats de projecte i d'investigació desenvolupades en el Politècnic de Milà, amb especial atenció al projecte Plug Social TV. Plug
more » ... l TV és un projecte posat en marxa el 2013 en dos barris perifèrics de la ciutat de Milà amb la participació dels estudiants del curs de Disseny de Comunicació, dirigits per l'equip d'investigació Imagis Lab. L'objectiu principal del projecte és experimentar els processos i els instruments de comunicació que, a través de la construcció de mons narratius i la seva distribució estratègica i multicanal (analògica i digital), poden suportar la formació d'un diàleg entre els interessats presents en el territori.
doaj:a2f9f9da4fa6416888beb8d400e88d86 fatcat:pfia6bp4kzd45idykqpa7nvnw4