Sporcuların 'sporda hoşgörü' kavramına ilişkin algıları

MAVİ Sevde; TUNCEL
2012 Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi  
ÖZET Bu çalışmanın amacı, sporda hoşgörü kavramının sporcular açısından ne ifade ettiğini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu sporda hoşgörü kavramını tanımlamaya istekli 127 sporcu oluşturmuştur. Sporculardan açık uçlu bir soru ile sporda hoşgörü kavramını yazılı olarak tanımlamaları istenmiştir. Verilerin analizinde nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Analiz konusu olarak "sporda hoşgörü" kavramı alınmıştır. Elde edilen nitel veriler sonucunda sporcuların sporda hoşgörü kavramını;
more » ... fair-play/ centilmenlik (%35,43), rakibe saygı (%34.64), hataları alttan almak (%14.96), sevgi (%14.1), anlayışlı olmak (%11.02), ahlaklı olmak (%7.87) ve iyi niyetli yaklaşma (%4.72) olarak algıladıkları görülmüştür. Bununla birlikte analiz sırasında sporda hoşgörü kavramının küçük oranlarda; disiplin, misafirperverlik, gülümseme ve sinirlenmeme olarak algılandığı da saptanmıştır. ABSTRACT The aim of this study was to describe the opinions of athletes on the term of tolarence in sport. The study group of research consisted of 127 athletes volunteers to describe the term of tolarence in sport. Qualitative research method was used in analyzing the data. The theme of 'tolarance in sport-' was taken as analyze category. As a result of the study the concept of tolarance in sport was emphasized as fair-play/gentilmanliness (%35,43), respect to rival (%34.64), taking mistakes lying down (%14.96), love (%14.1), the behaviors of understanding (%11.02), being moral(%7.87) and having optimistic approach (%4.72). Moreover, during analyzes, it was understood that minority of athletes stressed the tolarance in sport as dicsipline, hospitality, smiling and not being agressive.
doi:10.1501/sporm_0000000229 fatcat:7s2z3xwflfazbjjj2fwwb265qe