DİYABETİK VE ALKOLİK POLİNÖROPATİDE NÖRALTERAPİNİN ETKİNLİĞİ NEURAL THERAPY EFFECTIVENESS IN DIABETIC AND ALCOHOLIC POLYNEUROPATHIES

Neslihan Özkan
16 | Journal of Complementary Medicine   unpublished
Özet Giriş: Polinöropatilerin patogenezinde temel olarak vasküler, metabolik, enflamatuar ve immun faktörler rol oynar. Ancak Tamam-layıcı Tıp ve Nöralterapi açısından bakıldığında tetikleyici etken ne olursa olsun, asıl etyolojik neden sinirlerin vejetatif ve vasküler beslenmesindeki bozukluktur. Olgu: 45 yaşında erkek hasta. 2-3 yıldan bu yana ayaklarında uyuşma ve yanma şikayeti oluyor. 7 ay önce sol ayağında daha belirgin olmak üzere her iki ayağında şiddetli ağrı başlamış. Ağrı kesicilere
more » ... k olarak pregabalin başlanmış ancak etkili olmamış. Ayrıca karında şişkinlik, gaz ve kabızlık mevcut. Diyabeti var ve 20 yıldır alkol kullanıyor. Tedavi: Hastaya Nöralterapi başlandı. Üçüncü seanstan sonra hastanın şikayetleri belirgin olarak gerilemeye başladığı için pregabalin'nin dozu azaltıldı. Yedinci seansın sonunda ağrı ve uyuşmanın %90 azaldığını ifade etti; pregabalin kesildi. Gaz ve kabız-lık şikayeti düzeldi. Sonuç: Vejetatif sinir sisteminin ve dolayısıyla perfüzyonun düzenlenmesi ile birlikte disbiyozun tedavi edilmesi, hastanın şikayet-lerinde tama yakın bir düzelme sağladı. Bu nedenle polinöropati tedavisi için Nöralterapinin etkili bir tedavi seçeneği olabileceği sonucuna varıldı. Abstract Introduction: Vascular, metabolic, inflammatory and immunological factors play a major role in the pathogenesis of polyneuropathi-es. However, in terms of Complementary Medicine and Neural Therapy, regardless of the triggering factor, the main etiological cause is the disorder of feeding vegetative and vascular nerves. Case: A 45-year-old male patient. For 2-3 years, he has been complained of numbness and burning on his feet. For the last 7 months, he had significantly severe pain in both ankles (prominently left) that extends to his feet. In addition to pain medications, pregabalin was initiated but not effective. In addition, there is bloating, gas and constipation. He has diabetes and has been drinking alcohol for 20 years. Treatment: Neural therapy treatment was applied besides medical treatment started. After the third session, the pregabalin dose was reduced since the patient's complaints began to decline significantly. At the end of the seventh session, he stated that pain and numbness decreased by 90%; Pregabalin treatment was ended. Complaints of gas and constipation improved. Result: Treatment of the vegetative nervous system and concomitant perfusion with together dysbiosis provided a near full recovery in the patient's complaints. For this reason, it has been concluded that neural therapy may be an effective treatment option for polyneuropathy treatment.
fatcat:jxjgauyzjje2toz6ngxfcmxppa