Історичний нарис політико-правового формування публічного управління у галузі водного господарства України за часів Гетьманської доби (середина XVIІ ст. – друга половина XVIІІ ст.)

K. A. Ryabets
2018 Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine  
Проаналізована нормативно-правова база часів Гетьманщини в частині регулювання використання вод. З'ясовані законодавчо регламентовані тогочасні напрями державної водної політики. Визначене коло відповідальних осіб за її формування та реалізацію. Сформульовані чинники, які знижували ефективність реалізації досліджуваної державної політики.
doi:10.32886/instzak.2018.03.13 fatcat:7frvqwztvbabhpmwc2ecit6bsy