ELECTRICAL CONSTRUCTION KITS AND THEIR INFLUENCE ON TEACHING
ELEKTROTECHNICKÉ STAVEBNICE A JEJICH VLIV NA VÝUKU

Čestmír SERAFÍN
2012 Journal of Technology and Information Education  
The efficiency of the education is variable, which is very difficult to measure, influenced by a variety of input components-students, teachers, school curricula, the school's internal and external factors. Generally, it is necessary to assess the degree of efficiency of the functioning of the training to carry out a comparison of the rate variables describing the inputs with the same intensity of quantities characterizing the outputs. This article deals with the intermediate results of the
more » ... arch evaluating the scope of the efficiency of the functioning of the educational process in the field of education and training of the "man and the world of work" in the context of electrical engineering. Research to check whether the electrical construction kits influence on teaching and that their use reflects the results of the pupils. The objects of research were pupils and subject of research is their knowledge and understanding. ELEKTROTECHNICKÉ STAVEBNICE A JEJICH VLIV NA VÝUKU Resumé: Efektivita vzdělávání je proměnná, která je velice obtížné měřitelná, ovlivněna řadou vstupních komponent -žáci, učitelé, školní kurikulum, atd. Obecně neříci, že efektivita je nezbytná pro hodnocení účinnosti fungování vzdělávání. Tento článek pojednává o průběžných výsledcích výzkumu hodnocení rozsahu účinnosti fungování vzdělávacího procesu v oblasti Člověk a svět práce v kontextu elektrotechniky. Výzkum je zaměřen na otázky, zda elektrotechnické stavebnice mají vliv na výuku a zda jejich použití se odráží ve výsledcích žáků. Klíčová slova: vzdělávání, efektivita, elektrotechnické stavebnice, oborová didaktika, projekt vzdělávání. E = output / input = effect / cost RESEARCH ARTICLES Journal of Technology and Information Education Časopis pro technickou a informační výchovu 1/2012, Volume 4, Issue 1 ISSN 1803-537X http://jtie.upol.cz Doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr.. Katedra technické a informační výchovy Pedagogická fakulta UP Žižkovo nám. č. 5 771 40, Olomouc, ČR Tel: +420 585 635 813 E-mail: cestmir.serafin@upol.cz, www.kteiv.upol.cz
doi:10.5507/jtie.2012.008 fatcat:qx3vvocnp5bsjiu2qhmbagifeu