A Rare Complication of Pulmonary Artery Catheterization: Knotting
Pulmoner Arter Kateterizasyonunun Nadir Görülen Bir Komplikasyonu: Düğümlenme

Tülay Örki, Yücel Özen, Rezzan Yaltırık, Tuncer Koçak, Deniz Avan, Davut Çekmecelioğlu
2016 Kosuyolu Heart Journal  
GİRİŞ Swan-Ganz kateteri olarak da tanımlanan pulmoner arter kateteri ilk defa 1970 yılında Dr. Swan ve Dr. Ganz tarafından geliştirilip kullanılmıştır (1) . Pulmoner arter kateterizasyon komplikasyonları kateterin takılma işlemi veya sonrasında olabilmektedir. Bu komplikasyonlar; atriyal veya ventriküler geçici aritmiler, kateterin yanlış yöne gitmesi, kanama, pnömotoraks, arter veya sinir zedelenmesi, pulmoner infarktüs, pulmoner arter rüptürü, trombüs, emboli, infeksiyon ve kateter
more » ... sidir (2) . Kateterde düğümlenme kateterin ilerletilmesi sırasında oluşan ve nadir görülen bir komplikasyondur. Bu makalede aort, mitral darlığı ve triküspit kapak yetmezliği nedeniyle açık kalp cerrahisi uygulanan hastada pulmoner arter kateterinin yerleştirilmesi sırasında kateterde düğümlenme saptanan bir olgu sunulmaktadır. OLGU SUNUMU Aort ve mitral darlık ve triküspit yetmezliği tanıları ile elektif cerrahi planlanan 48 yaşındaki bayan hasta operasyon için ameliyathane odasına alındı. Ameliyat odasında hastaya periferik oksijen satürasyonu, 12 derivasyonlu elektrokardiyografi ve invaziv arter kan basıncı monitörizasyonu yapıldı. Anestezi indüksiyonunda 3 mg kg -1 propofol, 3 μgkg -1 fentanil, 0.6 mg kg -1 rokuronyum kullanıldı. Hasta entübasyon sonrası ETCO 2 35-40 mmHg olacak şekilde %70 O 2 / hava karışımı ve 8 mL kg -1 tidal volüm ile mekanik ventilasyona bağlandı. Anestezi idamesi desfl uran, fentanil ve rokurunyum ile sağlandı. Hastaya sağ internal juguler ven kateterizasyonu yapılıp pulmoner arter kateteri (Swan-Ganz Thermadilution Chthater, Edwards Lifeciences) ilerletildi. Monitörde santral venöz basınç dalgaları görülmeye başlandığında pulmoner arter karteterin balonu 1 mL ÖZET Pulmoner arter kateterinin düğümlenmesi nadir görülen bir pulmoner arter kateterizasyon komplikasyonudur. Bu olgu sunumunda, aort, mitral darlığı ve triküspit kapak yetmezliği nedeniyle açık kalp cerrahisi uygulanan hastada, pulmoner arter kateterinin yerleştirilmesi sırasında düğümlenmesinin fark edilmesi ve ardından sorunsuz olarak çıkarılması anlatılmaktadır. ABSTRACT Pulmonary artery catheter knotting is a rare complication of pulmonary artery catheterization. In this case report, we describe the smooth removal of a pulmonary artery catheter after recognition of strangulation during insertion of this catheter in a patient undergoing open heart surgery due to aortic and mitral stenosis and tricuspid valve insuffi ciency.
doi:10.5578/khj.9385 fatcat:qilvydyvbvfw5hwfd6btwpv5qi