Poetyka lekarstwem na panfikcjonalizm. Rec.: Joanna Jeziorska-Haładyj, "Tekstowe wykładniki fikcji. Na przykładzie reportażu i powieści autobiograficznej", Warszawa 2013

Artur Hellich
2016 Pami?tnik Literacki  
doi:10.18318/pl.2016.4.14 fatcat:5mr6djlixngstoss2yi7msfwem