ФАРМАЦЕВТИК КОРХОНАЛАРДА ТОЗАЛАШ ЖАРАЁНИ ВАЛИДАЦИЯСИГА ҚУЙИЛГАН ТАЛАБЛАР ВА МАСО НИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ

Сабуров Ильҳом Комилович, Юнусходжаева Нодира Aбдухамитовна
2021
Мақолада фармацевтик корхоналарда амалга ошириладиган тозалаш жараѐнларининг валидациясига қуйилган талаблар ҳамда МАСО ни аниқлаш усуллари ѐритилган.
doi:10.24412/2181-144x-2021-1-18-23 fatcat:rfvckthycrbsdfifixa64tkvoe