İSTANBUL İLİ ŞİLE İLÇESİNİN KIRSAL VE KENTSEL BÖLGELERİNDE YAŞAYAN 18-65 YAŞ ARASINDAKİ BİREYLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Şevket ALBAYLAR, Can ÖNER, Huseyin CETİN, Abdullah Emre GÜNER, Engin Ersin ŞİMŞEK
2021 Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi  
doi:10.17155/omuspd.767008 fatcat:7jy4kyjyovcfzbgyewzwoiwgki