Francja wobec wyzwań energetyczno-klimatycznych u progu trzeciej dekady XXI wieku

Tomasz Młynarski
2020
Wprowadzenie Zmiany klimatyczne są problemem globalnym, a przeciwdziałanie tym procesom staje się jednym z największych wyzwań ludzkości w XXI w. Zasadniczą przyczyną degradacji środowiska jest przede wszystkim wzrost intensywności oddziaływania człowieka na otoczenie, jako pochodnej działalności gospodarczej, rozwoju cywilizacyjnego i wzrostu liczby ludności. Na początku XXI w. działania na rzecz powstrzymania globalnych zmian klimatycznych stały się jednym z najważniejszych kierunków
more » ... odowych negocjacji i transformacji energetycznej, która scaliła trzy cele: poprawę bezpieczeństwa energetycznego (stabilność dostaw), wzmocnienie efektywności energetycznej (ograniczenie kosztów) i technologiczną modernizację (poprawa konkurencyjności gospodarki). Zamierzeniem badawczym jest analiza wdrożenia transformacji energetyczno-klimatycznej we Francji oraz udziału tego państwa w wysiłkach, mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu na poziomie globalnym oraz w Unii Europejskiej, jako głównego aktora w formułowaniu europejskiej polityki klimatycznej. W opracowaniu przyjęto następujące hipotezy badawcze:
doi:10.34697/2451-0610-ksm-2020-1-008 fatcat:yvaeab3d2zen7fmne45kvmota4